poniedziałek, 17 lutego 2014

Nagrywanie video


Kod źródłowy do tej lekcji znajduje się tutaj. Rozpakuj go i zaimportuj. W katalogu z kodem źródłowym znajdą się podkatalogi oznaczone numerami. Są to po prostu kolejne wersje kodu, tworzonego w ramach przykładów. Możesz analizować kolejne kroki tworzenia aplikacji, lub od razu zabrać się za kod z katalogu o najwyższym numerku.


Podczas nagrywania, potrzebny nam będzie podgląd na nagrywany obraz. W tym celu w pliku layoutu aktywności wstawiam komponent SurfaceView. Będzie robił za mini ekran kamery. Wielkość i szerokość tego podglądu ustawiłem na na tyle małe aby zmieściło się na większości ekranów telefonów z Androidem (parametry layout_width i layout_height). Nie daję fill_parent, ponieważ chcę obok jeszcze umieścić guzik służący do rozpoczynania i przerywania nagrywania.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<LinearLayout
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<SurfaceView
android:id="@+id/videoview"
android:layout_width="360px"
android:layout_height="240px"/>
<Button
android:id="@+id/mybutton"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Nagrywaj"
/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>


Trzeba też zadbać o niezbędne uprawnienia aplikacji. Moja kamera będzie rejestrowała nie tylko obraz, ale i dźwięk – stąd też uprawnienia do nagrywania audio. Sam plik z nagraniem zostanie zapisany na zewnętrznej karcie pamięci – stąd uprawnienie WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Jeśli zamierzasz zapisywać nagrany film w pamięci wbudowanej, tego uprawnienia nie potrzebujesz.

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/> <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>

Przejdźmy teraz do kodu który będzie całość obsługiwać. Aby nasza aktywność mogła otrzymywać informacje o tym że powierzchnia podglądu została przygotowana (a będzie trzeba ją przygotować przed rozpoczęciem nagrywania), nasza aktywność musi implementować interfejs SurfaceHolder.CallBack. W związku z implementacją tego interfejsu musimy też posiadać zaimplementowaną metodę onSurfaceChanged (ale nie będziemy jej tutaj rozwijać). W linii 20 definiuję obiekt którego użyję do obsługi przycisku (dalej podpinam pod niego referencję do buttona zdefiniowanego w layoucie). W linii 21 tworzę obiekt klasy MediaRecorder. To klasa służąca do rejestracji obrazu i dźwięku. W linii 22 tworzę obiekt klasy SurfaceHolder. Z użyciem obiektu tej klasy możemy np. konfigurować wielkość i format nagrania, ale ogólnie służy do „obserwacji” tego co się dzieje z obiektem surfaceView – czyli ekranem podglądu.


2 komentarze: